Relationseb logo main2

Swedish Chinese (Simplified) Croatian Danish English Estonian Finnish French German Icelandic Italian Japanese Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Spanish

Example of Section Blog layout (FAQ section)

maj
24

Miljökommittén

En golfanläggning har en stor miljöpåverkan, både på gott och ont.

Det finns därför flera starka själ att ha ett bra miljöarbete inom klubben med en miljöanpassad skötsel och drift. Vår målsättning är att minska negativ miljöpåverkan, uppfylla gällande lagstiftning, skapa god miljökvalitet och spara pengar genom att vara resurssnåla.

På och i anslutning till banan finns möjligheter att säkerställa och sköta ett gammalt kulturlandskap.

Vi kan skapa strukturer och miljöer som hör hemma i detta småskaliga landskap och på så sätt erbjuda möjligheter för hotade arter och för en ökande biologisk mångfald.

Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter delaktighet av alla inom UGK: styrelse, kommitéer, medlemmar och anställda.

Miljöarbetet på klubben startades våren 2010 då styrelsen beslutade att delta i den av UGF anordnade ”Miljöresan”. En miljöplan upprättades som beskriver det nuvarande läget i klubbens miljöarbete, och med utgångspunkt från denna kan förbättringsarbetet drivas.

Miljöplanen godkändes av UGF och UGK erhöll för detta Svenska Golfförbundets miljödiplom.

För att säkerställa att miljöarbetet även fortsättningsvis kommer att skötas på bästa sätt har styrelsen beslutat att vår verksamhet ska miljöcertifieras. Detta kommer att ske under 2013.